Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Till dess dagen gryr: skriftserien Silentium: 5

0 kr - 0 kr
0 kr
145 kr
145 kr - 145 kr
145 kr
SKU 978-91-983795-4-9
Gunnel Vallquists uppskattade tankebok, tidigare publicerad i Lilla serien med titeln Herre, låt mig få brinna, innehåller anteckningar om tron, heligheten och kyrkan skrivna under perioden 1950-58. När den nu utges i nyutgåva har den återfått sin ursprungliga titel och innehåller även ett nyskrivet förord av syster Katarina OSB, priorinna hos benediktinsystrarna i Heliga Hjärtas Kloster. Gunnel Vallquist (1918-2016) var i mer än ett halvt sekel verksam som skribent, översättare och författare, hela tiden med det existentiella perspektivet i förgrunden. Denna tankebok speglar det lidelsefulla sanningssökande som alltid var vägledande för henne. Som självständig tänkare och övertygad kristen förmedlade hon en hållning som blivit förebildlig för många troende: den i evangeliet djupt rotade och i sökandet förutsättningslösa. Med sin pregnanta och behärskade stil manar Gunnel Vallquist med sina texter läsaren att söka en fördjupad tro, enkel och avklarnad, men aldrig naiv eller okritisk. Bokens titel är hämtad från en anteckning gjord i Rom, pingsten 1956: Kristus har kommit för att tända en eld. Den eld som är kärleken. Kärleken bor i oss, ty vi är den Helige Andes tempel. Att vara kristen: låta sig förtäras, blir brännbar. Kyrkan är härden. Någon annan mening har hon inte. Kyrkan kan sätta eld på världen i den mån vi – hennes medlemmar – är brännbara. Om världen inte brinner, beror det på att vi är tunga, hårda, frusna. Herre, låt mig få brinna. Låt elden fatta tag i mig, och i andra genom mig. Trådbunden med osprättade sidor Antal sidor: 96

Titel: Till dess dagen gryr: skriftserien Silentium: 5
Förlag: Silentium