Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Den Heliga Gravens av Jerusalem Riddarorden

98 kr - 98 kr
98 kr
98 kr - 98 kr
98 kr
SKU 1652-8263
I syfte att öka möjligheterna till stöd till det latinska patriarkatet beslutade Gravriddarordens Stormästare Hans Eminens kardinalen Carlo Furno den 21 november 2003 att instifta ett nytt ståthållarskap i Sverige. Inte fullt ett år efter det hölls den första svenska investituren då elva riddare, tre damer och tre ledamöter i det andliga ståndet samt biskopen i Stockholms katolska stift Anders Arborelius OCD och Hjälpbiskopen William Kenney CP upptogs i orden. Ståthållarskapets första dubbningsceremoni den 11 september 2004 innehåller presentation av Den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden, tal och predikan av den svenske storpriorn Msgr Lars Cavallin, tal av den svenske ståthållaren, ambassadören, jur dr Bo Theutenberg, hälsning från ordens Stormästare kardinalen Carlo Furno samt tal av den latinske patriarken av Jerusalem Michel Sabbah. Utöver det ett rikt bildmaterial från investituren i färg. [Språk: Svenska] Häftad

Titel: Den Heliga Gravens av Jerusalem Riddarorden
Förlag: Skara Stiftshistoriska Sällskap