Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Textilier i helig tjänst

259 kr - 259 kr
259 kr
259 kr - 259 kr
259 kr
SKU 978-91-982350-1-2
Textilier i helig tjänst bjuder dig att följa med på en resa i de kyrkliga textiliernas värld, från kristendomens intåg till idag. Bakgrund till boken är en skadeinventering av kulturhistoriskt värdefulla textilier som utfördes i Växjö stift 2008–2011. Huvudsyftet med projektet var att kartlägga vårdbehovet av stiftets textilier men tack vare inventeringen genomfördes även omfattande dokumentation av textilierna. Ur projektet väcktes en längtan efter att berätta om textilierna som finns i våra kyrkor. De tillhör vårt äldsta idag levande kulturarv och speglar var och en sin samtid i material, form, färg och symbolik. Varför ser de ut som de gör? Av vems händer är de tillverkade?

Titel: Textilier i helig tjänst
Förlag: Arcus