Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se
Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se

Tala väl

289 kr - 289 kr
289 kr
289 kr - 289 kr
289 kr
SKU 978-91-982579-4-6
Predikokommentarer i Krister Stendahls anda Hur kan jag sjunga min sång till Jesus utan att tala illa om de andra?” Frågan formulerades av Krister Stendahl, och denna bok vill hjälpa predikanter att tala väl om andra trosbekännare, samtidigt som den erbjuder nya perspektiv på evangeliebokens predikotexter. Bokens tyngdpunkt ligger på relationen till judendomen, men även allmänna religionsteologiska frågor tas upp. Evangelieboken innehåller texter och textkombinationer som kan förleda predikanten till antijudiska utläggningar. Boken uppmärksammar dessa, men kommenterar också texter där kunskap om den judiska bakgrunden och nutida judisk tolkningstradition kan inspirera till nya tolkningar. Följande skribenter medverkar i boken: Håkan Bengtsson, Helene Egnell, Göran Eidevall, Madeleine Fredell OP, Anna Frydenberg, Anders Göranzon, Simon Hedlund, Thomas Kazen, Katarina Lamos, Mikael Larsson, Ulf Lindgren, Sebastian Selvén, Hanna Stenström, Jesper Svartvik och Jakob Wirén. De kommer från olika kyrkor och även från judisk tradition. De är verksamma inom såväl församlingsarbete som i akademin. Biskop Åke Bonnier och överrabbin Ute Steyer har skrivit varsitt förord. I sitt förord skriver Åke Bonnier ”Denna bok som Du håller i Din hand borde finnas välläst i varje predikants bokhylla.”

Titel: Tala väl
Förlag: Svenska Bibelsällskapet