Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Studenter från svensk medeltid - En materialsamling med inledande kommentarer

250 kr - 250 kr
250 kr
250 kr - 250 kr
250 kr
SKU 978-91-86681-61-6
De unga män som reste ut för att studera vid tidens universitet tog med sig idéer, föreläsningsanteckningar och inköpta böcker hem. Den här boken omtalar upp emot 1500 medeltidssvenskar, som bedrev studier vid kontinentens universitet - och så småningom vid universitetet i Uppsala. Boken omtalar inte bara studenterna vid namn. Den beskriver också i punkter deras levnad, belägger deras liv på studieorten och i förekommande fall deras karriär efter hemkomsten samt ger litteraturuppgifter om dem. Ofta reste studenterna ut i grupper. På vilka vägar färdades de till kontinenten? Vandrade man till fots, red man till häst eller åkte man båt? Vilka personer ingick i grupperna och i vilken mån bestod grupperna under studietiden? Många återvände till hemlandet med en akademisk titel i bagaget. Vilka var det som behöll sin akademiska titel och vad var det som gjorde att många lade bort sin titel? Sådana frågor vill boken också belysa, men det viktiga är ändå att söka kasta ljus över de medeltida akademikernas bakgrund och karriär.

Titel: Studenter från svensk medeltid - En materialsamling med inledande kommentarer
Förlag: Skara Stiftshistoriska Sällskap