Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Strävan efter sanning i postsanningens tid

209 kr - 209 kr
209 kr
209 kr - 209 kr
209 kr
SKU 978-91-8947-422-2
Det sägs att vi lever i ”postsanningens tid” – nygamla strömningar av nationalism och populism har under 2000-talet gett upphov till en politisk strid om kunskap, där den etablerade vetenskapens sanningsanspråk ställs mot olika former av relativism. Det vetenskapliga lägret mobiliserar för att evidensbaserade objektiva fakta ska vara vägledande för politiska beslut, medan motståndarlägret torgför ”alternativa sanningar” och riktar anklagelser om ”fake news”. I Strävan efter sanning i postsanningens tid vill författaren vidga grundfrågan. Förståelse och förklaring behöver kombineras i en gemensam sanningssträvan mellan human- och naturvetenskaperna som omfattar också det sociala och det djupt mänskliga, nämligen litteraturen, konsten och etiken. Är det inte först när perspektiven möts – eller drivs i konflikt med varandra – som samsyn kan uppstå? Bernt Gustavsson är idéhistoriker och pedagog, professor emeritus i utbildning och demokrati och pedagogisk filosofi. Han har sin bakgrund i folkhögskola och folkbildning och är författare till ett tiotal böcker. Hans senaste böcker är Tänkande om existensens villkor (2017) och Bildningens dynamik (2017).

Titel: Strävan efter sanning i postsanningens tid
Förlag: Arkendev