Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Pius II: Påven som älskade skogarna

449 kr - 449 kr
449 kr
449 kr - 449 kr
449 kr
SKU 978-88-8016-971-0
Pius II, alias Aenea Silvio Piccolomini från Siena var en mångsidig personlighet och en av de mest betydande humanisterna som den italienska ungrenässansen frambragt. Skönlitterär författare, diplomat, påve och byggherre. I sin barndom upplevde Aenea Silvo Piccolomini tre med varandra rivaliserande påvar. I sin ungdom bevittnade han ett stormigt kyrkomöte i Siena och som vuxen deltog han i ett annat i Basel. Därefter gick han i tjänst hos den tyske kejsaren Fredrik III och blev av honom krönt till kejserlig hovpoet, poeta laureatus, i Aachen. Piccolonini var kejsarens, påvens och motpåvens sekreterare samtidigt under en kort period. Han är den enda påven som har skrivit en historik över sitt eget pontifikat. Hans valspråk var Silvaraum amator et varia videndi cupidus, förälskad i skogar och begiven på att se varjehanda ting. Göran Stenius framställning av Aenea Silvio Piccolominis två levnadsskeden, det första som lekman och det andra som påve, bygger uteslutande på primärkällor som ger en tidstrogen bild av förhållandena för femhundra år sedan. [Språk: Svenska] Inbunden

Titel: Pius II: Påven som älskade skogarna
Förlag: Stenius, Caterina