Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Mystik och andlighet: Kritiska perspektiv

298 kr - 298 kr
298 kr
298 kr - 298 kr
298 kr
SKU 978-91-7504-259-6
Att definiera sig som andlig men inte religiös har blivit allt vanligare under efterkrigstiden och är en inställning vi ofta förknippar med new age eller nyandlighet. Medan religion för tankarna till förstelnade institutioner, rigida normer och yttre auktoritet, ses andlighet istället som ett individuellt och kreativt förhållande till högre makter och olika religiösa traditioner. Med detta är inte nödvändigtvis någonting nytt, utan snarare ett förhållande till religion som vuxit fram under lång tid. I boken spåras dessa tendenser tillbaka genom historien. Bokens olika författare erbjuder religions- och naturvetenskapliga perspektiv på mystiska, esoteriska och andliga traditioner, med fokus på det samtida Europa och Nordamerika. Såväl forskningen som samtida företeelser skärskådas. Bokens tio författare är framstående forskare i religionshistoria och andra ämnen, verksamma vid universitet och högskolor i Sverige och utomlands. [Språk: Svenska] Häftad

Titel: Mystik och andlighet: Kritiska perspektiv
Förlag: Dialogos