Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se
Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se

Skrift och tradition: Katolska perspektiv på bibeltolkning och bibelbruk

219 kr - 219 kr
219 kr
219 kr - 219 kr
219 kr
SKU 9789187389979

Katolska perspektiv på bibeltolkning och bibelbruk.

Ny, reviderad upplaga av den populära boken ute nu!

När den lutherska reformationen genomfördes i Sverige under Gustav Vasas och hans söners ledning, innebar det i flera avseenden ett brott med det förflutna. Till exempel bidrog klosterupplösningen till att vissa kontakter med det katolska Europa upphörde och i katedraler och sockenkyrkor tonades en liturgiska rikedomen ner till förmån för den muntliga förkunnelsen.

Men framför allt kan man säga, att den reformatoriska skriftprincipen, sammanfattad i uttrycket »Skriften allena« (sola Scriptura), markerade ett avståndstagande från tanken att kyrkans traditionsutveckling ger ord åt hennes efter hand fördjupade syn på Guds uppenbarelse och därmed också bibelordet.

Författarna till denna bok vill visa hur Guds stora frälsningsplan för mänskligheten tog sin början i Israel och hur den fick sin kulmen när Gud trädde in i världen som ett litet värnlöst barn i julens krubba för att slutligen uppstå i påsknattens mörker. Detta mysterium har kyrkan mediterat över i två årtusenden. Den här boken vill antyda något om hur bön, liturgi och meditation men också skarpsinnigt filosofiskt och teologiskt tänkande har präglat kyrkan genom två årtusenden och så styrkt och berikat hennes tro.

Ordet är riktat till hela Kyrkans gemenskap och samtidigt till var och en. Guds Ord får eka i Kyrkan heliga rymd, men också i varje människas hjärta, vare sig hon är helgon eller syndare – eller lite av varje. I sista han där Guds Ord riktat till hela mänskligheten. Gud blir människa för att tala till varje människa och erbjuda henne sitt livgivande, frälsande ord. Detta ord är så rikt att det aldrig kan uttömmas. Det finns alltid något nytt att upptäcka och ta till sig. Denna bok vill hjälpa läsarna att se hela detta heliga sammanhang, där Guds Ord lever och verkar genom alla tider, i alla miljöer, bland alla människor. Ordet bär alltid frukt, hundrafalt och tusenfalt, alltsedan Ordet blev kött i Jesus Kristus. Kyrkan som Kristi brud lyssnar lyhört till Ordet och vill också dela med sig av det till allt och alla.

Ur biskop Anders Arborelius förord

Titel: Skrift och tradition: Katolska perspektiv på bibeltolkning och bibelbruk
Förlag: Veritas