Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Upprättelse och helande

179 kr - 179 kr
179 kr
179 kr - 179 kr
179 kr
SKU 978-91-88247-28-5
Känner du dig sårad? Gör själen ont? Har du svårt att bryta nega tiva tanke- och beteendemönster? Sitter du fast i någon synd? Bär du på oförlåtelse och bitterhet? Oavsett hur dina behov ser ut finns det en väg framåt – en väg till upprättelse och helande, och denna bok kan bli ett bra redskap i den processen.Birgitta Sjöström Aasa har stor erfarenhet av själavård och att hjälpa människor på vägen till frihet, upprättelse och helande. I denna kärnfulla bok delar hon på ett begripligt sätt med sig av sina erfaren heter och sin kunskap i ämnet. Kapitlen har följande rubriker:• Vår bild av Gud• Vår bild av oss själva• Våra sår behöver Guds läkedom• Våra synder behöver Guds förlåtelse• Vår bundenhet behöver Guds frihet• Vårt andliga betryck behöver Guds befrielse• För den här världens skullDenna bok är skriven för alla dem som är i behov av helande och upp rättelse – oavsett var man befinner sig i processen – men också för dem som känner en kallelse att hjälpa andra.Boken passar för enkild läsning men är också utmärkt att läsas i grupp. I slutet av varje kapitel finns frågor för eftertanke och en bön.”Man blir glad, upplyft och stärkt i tron när man läser Birgitta Sjöström Aasas bok Upprättelse och helande. Hennes mångåriga erfarenhet av själavård och församlingsledarskap lyser igenom och präglar tankar och ordval. Boken präglas av en härlig och befriande balans mellan äkthet och erfarenheter, och samtidigt en så djup förankring i bibeltro och kristna trons grundläggande sanningar.” - Stefan Swärd, församlingsplanterare i Stockholm, konsult inom näringslivet och fil dr i statskunskapInbunden med skyddsomslag, 116 sidor [Språk: Svenska] Inbunden

Titel: Upprättelse och helande
Förlag: Sjöbergs