Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se
Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se

Så vinner du slaget om de bästa : handbok i ledarskap

269 kr - 269 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
SKU 9789197914895
Ingrid Tollgerdt-Andersson, doktor i psykologi, forskare, författare, konsult och bloggare presenterar sin nya forskning om det framtida ledarskapet i Så vinner du slaget om de bästa – Handbok i ledarskap. Så vinner du slaget om de bästa – Handbok i ledarskap innehåller verktyg för alla ledare, både för dig som nyligen klivit på ett chefskap och för dig som har lång erfarenhet. Hur leda ett utvecklingssamtal eller hantera gruppdynamiken på arbetsplatsen? På vilket sätt utvecklar man det egna ledarskapet? I boken får du ta del av ny forskning om ledarskap, träffa etablerade chefer, men också möta unga ledare i spännande företag, ledarskapsbloggare, nätverksexperter och många andra. De bästa kompetenserna är en bristvara - vilket ledarskap lockar de mest meriterade, hur behåller man dem och vad krävs för att skapa en bra balans mellan millennials och äldre chefer och medarbetare? Boken tar med läsaren på en spännande resa i ledarskapets värld. Inledningsvis möter vi några historiska ledare och ser att det finns en hel del beröringspunkter mellan Ceasar, Napoleon och Churchill och dagens mest framgångsrika ledare. Författaren kartlägger befintlig forskning om framgångsrikt ledarskap och har gjort en omfattande studie om det framtida ledarskapet. Hundratals chefer i olika åldrar har intervjuats och svarat på frågor kring värderingar, ledarskap, framtid och framgång. Resultatet visar spännande skillnader mellan yngre och äldre. Framtidens ledare måste ha god självkännedom, vara empatisk, lyhörd, skapa goda relationer, samt ha förmåga att individualisera sitt ledarskap. Forskning visar att det finns tydliga skillnader mellan chefer som leder ekonomiskt sett lönsamma respektive icke lönsamma företag, kopplat till ledningens värderingar och kravställande. Vilka är dessa? Vidare ger forskningen stöd för intressanta internationella olikheter i sättet att leda och den ökade globaliseringen ställer krav på kulturell kompetens och förståelse. Olika personlighetstyper söker sig till skilda verksamheter. Chefer inom offentlig sektor har ett annat synsätt och prioriterar andra värderingar jämfört med ledare i näringslivet och skillnaderna märks redan under utbildningen. Sverige ligger i toppen vad gäller antalet läkare och sjuksköterskor per 10 000 invånare men i botten när det gäller tillgänglighet och väntetider. Dessutom färre läkarbesök per capita än andra länder inom OECD. Kan detta bero på ledning och organisation? Tydliga chefer som ställer höga krav leder arbetsplatser med låg sjukfrånvaro. Ingrid Tollgerdt-Andersson disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm med en mycket uppmärksammad doktorsavhandling om ledarskap. Sedan dess har hon forskat kring ledarskap och kombinerat sin forskning med otaliga uppdrag som konsult. Ingrid har skrivit ca 25 böcker om ledarskap. För mera information www.tollgerdt.se

Titel: Så vinner du slaget om de bästa : handbok i ledarskap
Förlag: Tollgerdt