Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

S:t Patrick och S:t Columba: två ledares andliga utveckling

139 kr - 139 kr
139 kr
139 kr - 139 kr
139 kr
SKU 978-91-978776-4-0
Genom historien har kyrkan alltid upplevt tider av förnyelse och expansion. De bakomliggande orsakerna till dessa är i allmänhet flera, till exempel gynnsamma kulturella faktorer, sociala behov och människors andliga längtan. Ändå kan man i allmänhet härleda dessa för kyrkan så positiva tider, till enskilda människors liv och handlingar. Det finns alltid ledargestalter som varit med och format den andliga atmosfären, såväl i närområdet som i områden fjärran ifrån. Den kristna keltiska andlighetens framväxt och expansion på Irland under 400-talet kom att få en stark påverkan på Europas kristenhet under många århundraden framåt. Den keltiska spiritualiteten var också en viktig faktor när Sverige kristnades. Två av de personer, vars personlighet och livsgärning allra tydligast kom att prägla den keltiska andligheten var S:t Patrick och S:t Columba. Syftet med detta häfte är att försöka förstå deras personliga livsresa utifrån ett andligt- och utifrån ett ledarskapsperspektiv. Häftet vill också ge en djupare insikt i hur deras personlighet, erfarenheter och livsgärning på olika sätt har varit med att forma den keltiska andligheten. Per-Eive Berndtsson arbetar som präst och bibelskolelärare i Kornhillskyrkan i Halmstad. Han har tidigare författat en handfull böcker, bland annat boken Vindarna från väster - lärdomar från den keltiska kyrkan.

Titel: S:t Patrick och S:t Columba: två ledares andliga utveckling
Förlag: Arkendev