Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Runt frälsarkransen CD

229 kr - 229 kr
229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
SKU 526034
Två gudstjänster med musik av John L. Bell I gudstjänsterna Runt Frälsarkransen följer man radbandet Frälsarkransen pärla för pärla med text, bön och sång. John Bell har förenat Martin Lönnebos böneform med den gudstjänstform som vuxit fram inom Iona Community. Leif Nahnfeldt, präst och musiker från Karlstad, har översatt John Bells Frälsarkransgudstjänst till svenska och utformat mässliturgin. John Bell är prästvigd för Church of Scotland, psalmdiktare, författare och föreläsare, och arbetar inom Iona Community.

Titel: Runt frälsarkransen CD
Förlag: Wessmans Musikförlag