Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Religionssociologins pionjärer i Sverige

298 kr - 298 kr
298 kr
298 kr - 298 kr
298 kr
SKU 978-91-7777-251-4
Religionssociologin i Sverige har sina rötter i efterkrigstidens växande sociologiska och kyrkohistoriska forskning som Berndt Gustafsson (1920 1975) representerade. Denna forskning resulterade i etableringen av Religionssociologiska Institutet (RSI) 1962. Ämnet utvecklades därefter genom Göran Gustafssons (1936 2018) studier i sociologi och som professor i religionssociologi i Lund (1978 2001). Till sist har ämnet breddats genom en professur vid Uppsala universitet med Thorleif Pettersson (1940 2010) som innehavare (1988 2007). Denna bok skildrar ämnets framväxt och konsolidering genom att följa pionjärernas forskningsutveckling från 1950­ till 2010-­tal. Genom att fokusera på personernas bakgrund, visioner och forskningsresultat synliggörs forskningens innehåll och metodologiska strategier under mer än femtio år. Det blir då tydligt att ämnet successivt har blivit en del av universitetens expansion mot mångvetenskapliga forskningsmiljöer. Linnéstödet The Impact of Religion vid Uppsala universitet (2008 2018), med Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS), illustrerar detta. Religionssociologin har därmed blivit ett fakultetsövergripande ämne som fungerar internationellt sammanhållande. Författaren har genom samarbete med alla pionjärerna sedan 1960­talets slut kommit att bli en del av denna utveckling.

Titel: Religionssociologins pionjärer i Sverige
Förlag: Artos & Norma