Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Postilla III

Slutsåld
125 kr - 125 kr
125 kr
125 kr - 125 kr
125 kr
SKU 9696363
Inbunden bok. Samfundet Libris. 506 sidor. Den fallna människans salighets-ordning föreställd uti betaktelser över kyrkoårets sön- och högtidsdagars Evangelietexter av Mag. Anders Nohrborg Kungl. Hovpredikant : Språklligt reviderad upplaga. Nohrborg prästvigdes 1754 och blev pastorsadjunkt i finska församlingen i Stockholm samma år. Han blev 1765 extraordinarie hovpredikant. Han hade då redan angripits av tuberkulos. I bevarade brev kan sjukdomsutvecklingen följas. Våren 1764 skrev Nohrborg att han "hela tiden bortåt dragits med en mag- och bröstsjuka, för vilken allt hitintills medicinerat". Hösten 1767 växlade återkommande blodstörtningar med tillfälliga förbättringar. Till slut fick han begära tjänstledighet och vistades sista tiden hos sin syster och svåger i Folkärna prästgård, där han avled. Under sin sista sjukdomstid förberedde Nohrborg utgivandet av en postilla. Hans bror utgav den 1771 under titeln Den fallna menniskans salighets-ordning, föreställd uti betraktelser öfver de årliga sön- och högtidsdagars evangelier. Den har hittills utkommit i tjugotre upplagor. Postillan är inte uppställd efter kyrkoårets texter utan systematiskt-teologiskt efter salighetsordningen. Enligt denna handlar Gud med människan på ett objektivt sätt. Samtidigt förenas med denna objektiva linje en subjektiv, då människan ställs i centrum. Själva salighetsbegreppet är nyckeln till förståelsen av postillan. Den kristna saligheten betyder inte blott gudsgemenskap utan innehåller även ett subjektivt drag, en känsla av lycka. "Den fallna människan" saknar denna lycka. Den förverkligas i den kristna salighetsordningen och når sin högsta höjd i unio mystica. Genom syndafallet har förbindelsen mellan människa och Gud blivit bruten, men genom kallelse och uppväckelse sker en förvandling av människan. Denna sker steg för steg enligt salighetens ordning genom omvändelse, pånyttfödelse och tro. I konsekvens härmed börjar framställningen med en avdelning om Kristus och hans verk varpå följer beskrivningar av människan och hennes vandring genom salighetens ordning. Den psykologiskt själavårdande inriktningen är troligen den närmaste förklaringen till de många upplagorna. Verket, omfattande omkring 1500 sidor, även kallat "Nohrborgs postilla" blev mycket spritt och var av Peter Wieselgren kallats vår med allmännaste med förtroende omfattade andaktsbok. Postillan kom att betyda mycket för Henric Schartau och Carl Olof Rosenius. 

Titel: Postilla III
Förlag: Lutherstiftelsen