Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Mässa på svenska

198 kr - 198 kr
198 kr
198 kr - 198 kr
198 kr
SKU 978-91-88553-01-0
Hur firades egentligen högmässan i en vanlig sockenkyrka under femtonhundratalet? l denna studie undersöks reformatoriska gudstjänstbruk och gudstjänsttexter. Genom att dessa relateras till den senmedeltida bakgrunden, kan författaren visa på kontinuiteten mellan senmedeltidens och femtonhundratalets högmässa och på ett tydligare sätt skildra också de punkter där reformationen bröt med det medeltida gudstjänstlivet. l boken behandlas även utformningen av nattvardsberedelsen, biktens ställning och förhållandet mellan katekesförhör och nattvardsgång. Den försiktiga omgestaltningen av den ärvda mässan förde vidare många medeltida bruk. Särskilt betydelsefull var den senmedeltida eukaristiska fromhet som hade elevationen i mässan och tillbedjan av sakramentet i centrum. Undersökningen visar hur denna sakramentsfromhet kom att spela en avgörande roll för gestaltandet av nattvardsfirandet i femtonhundratalets Sverige. Den struktur som mässan därmed fick har utmärkt nattvardsfirandet i Svenska kyrkan ända in i vår tid. [Språk: Svenska] Häftad

Titel: Mässa på svenska
Förlag: Arcus