Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Fri och bunden: En bok om teologisk antropologi

Slutsåld
169 kr - 169 kr
169 kr
169 kr - 169 kr
169 kr
SKU 978-91-7271-068-9
Vad är då en människa? Denna ursprungligen bibliska fråga debatteras i samhället och de olika svaren griper djupt in i olika politiska beslut som rör sjukvård, utbildning, rättsväsende och familjepolitik. Frågan är ständigt aktuell i kyrkan, som har att på nytt vittna om människans höga kallelse, hennes djupa skada och om Guds frälsningsgärning i Kristus. ? Vad innebär det att människan är skapad till ?Guds avbild?? ? Vad innebär det att människan är en syndare? ? I vilken mening är reformationens simul iustus et peccator (?på en gång syndare och rättfärdig?) en antropologisk utsaga? Dessa frågor behandlas i boken utifrån olika teologiska discipliner, däribland bibelvetenskapliga, systematisk-teologiska och kyrkohistoriska. De medverkande författarna kommer från Sverige, Finland,Danmark, Norge och USA. Som en röd tråd genom boken går frågan, hur människosynen i Bibeln ska förstås och kommuniceras idag. Boken ges ut av Församlingsfakulteten i Göteborg, FFG, som 2013 firar sitt 20-årsjubileum

Titel: Fri och bunden: En bok om teologisk antropologi
Förlag: Din Bok - Församlingsförlaget