Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Människovetenskaperna: Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori (2:a uppl.)

498 kr - 498 kr
498 kr
498 kr - 498 kr
498 kr
SKU 978-91-44-05412-4
Människovetenskaperna ger en grundlig och lättillgänglig introduktion till humanioras vetenskapsteori i vid mening. Författaren går igenom humanioras historia och belyser en rad grund-läggande teoretiska frågor, som exempelvis: vilket förhållande råder mellan humanistisk forskning och humanistisk bildning? gör humaniora någon samhällsnytta? bör de humanistiska ämnena efterlikna naturvetenskapen för att leva upp till grundläggande vetenskapliga krav? spelar könsskillnader någon roll i forskningen? kan man säkert veta något om historien? kan man tala om objektiv vetenskap i samband med något så subjektivt som konst? Författaren går igenom en rad framträdande forskningstraditioner som retorik, semiotik, hermenutik, positivism och strukturalism. De teoretiska redogörelserna och diskussionerna förankras i äldre och nyare exempel på humanistisk forskning. Boken är skriven på lättläst språk och lämplig som introduktionsbok ihumanistiska ämnen. Denna andra upplaga av boken har genom-gripande reviderats och innehåller nyskrivna kapitel om historism och konstruktivism. Den är översatt av Sven-Erik Torhell och bearbetad för svenska förhållanden av David Dunér.

Titel: Människovetenskaperna: Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori (2:a uppl.)
Förlag: Studentlitteratur