Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Rädslans filosofi

259 kr - 259 kr
259 kr
259 kr - 259 kr
259 kr
SKU 978-91-85379-57-6
”Det enda vi har att frukta är rädslan själv”. Det är ett känt citat av den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt, i hans tal till nationen under depressionsåret 1933. Rädslan är ett gift som smyger sig in i samhällskroppen och hos medborgarna och som styr tankar och handlingar, menar författaren till Rädslans filosofi. Lars Fr. H. Svendsen är docent i filosofi i Bergen. Nutidsmänniskan översköljs av varningar – i medierna, från politiker och från olika intressegrupper. Vi lever i en rädslokultur, menar författaren. Rädslan är farligare för samhället än ångesten. Samtidigt som vi historiskt sätt har tryggare liv än någonsin. Författaren kände sig tvungen att skriva boken Rädslans filosofi (Frykt) när han såg hur rädsla gör individerna lättmanipulerade och politikernas beslut går i fel riktning. Rädslan står i motsatsställning till vår frihet och våra handlingar blir irrationella när rädslan styr. Boken är en civilisationskritik, där strategin måste vara att hitta vägar ut ur rädslans grepp, bort från rädslokulturen, att inte individerna i sina tankar överdriver kriser.

Titel: Rädslans filosofi
Förlag: Lindelöws