Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Kyrkohistoria: Perspektiv på ett forskningsämne (konferenser 70)

190 kr - 190 kr
190 kr
190 kr - 190 kr
190 kr
SKU 978-91-7402-386-2
Kyrkohistoria - är det den kristna Kyrkans historia, de olika kyrkornas historia, eller kanske kyrkobyggnadernas historia? Hur skiljer sig forskningsperspektiven i undersökningen av den äldsta kyrkan, kyrkan på medeltiden, under reformationstiden och i modern tid? Vad betyder empiri och teori i kyrkohistorien, hur kan kyrkohistoria vara teologi, och vad har kyrkan för ansvar för sin historia? Vad har kyrkohistorikern för ansvar för framtiden? Detta är några av de frågor som diskuteras och besvaras i denna konferensvolym, som ger en introduktion till kyrkohistorien som forskningsämne i Norden och ur ett internationellt perspektiv. Innehåll: Ingmar Brohed, Inledning Samuel Rubenson, Den tidiga kyrkan Torstein Jørgensen, Nordisk middelalderforskning med relevans for kirkehistoriefaget Tarald Rasmussen, Nyere forskning i reformasjonshistorie Aila Lauha, Research on the Cold War - Experiences and Challenges Hugh McLeod, CIHEC and the Development of Modern Church History since 1950 Anders Jarlert, Teori och empiri i kyrkohistorien Oloph Bexell, Kyrkans ansvar för sin historia. Några reflexioner Samuel Rubenson, Kyrkohistoria som teologi Sinikka Neuhaus, Om kyrkohistoriens framtidsrelevans. Med perspektiv på kyrkohistorikerns ansvar

Titel: Kyrkohistoria: Perspektiv på ett forskningsämne (konferenser 70)
Förlag: Kungl. Vitterhets Historia Och Antikvitets Akademin