Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Mellan evighet och vardag: Lunds domkyrkas martyrologium Liber daticus vetustior - Studier och faksimilutgåva

Slutsåld
539 kr - 539 kr
539 kr
539 kr - 539 kr
539 kr
SKU 978-91-7874-181-6
Faksimilutgåva av Lunds domkyrkas martyrologium från 1140-talet. Inbunden i folioband ca 425 sidor med många intressanta studier, såsom: Eva Nilsson Nylander: Medeltidshandskrift nr 7 Dick Harrison: Lund och dess ärkebiskopar Anna-Lena Lindskog-Midtgard: Material och teknik Gunilla Björkvall: Enhetlighet och mångfald Thomas Rydén: Dekorationerna Kristina Lundblad: Återge eller återskapa? Faksimilen osm verktyg och konstverk. Stephan Borgehammar: Ett martyrologium från 1100-talet Michael H. Gelting: Forholdet mellem Liber daticus og Memoriale fratrum Erik Petersen: Om den lundensiske gavebog i Köbenhavn Bertil Nilsson:Kleresi och lekfolk i gåvobokens anteckningar Tore Nyberg: Broderlig bönegemenskap i 1100- och 1200-talens Lund Per Stobaeus: Om människorna i domkyrkan och staden. Göran Hallberg: Åkarp, Totte, Ljusa gatan och Sune tröjstickare - om namnen Christer Pahlmblad: Texter för dödsofficiet Åslaug Ommundsen: Fransk-engelsk musikk i Lunds eldre gavebok.

Titel: Mellan evighet och vardag: Lunds domkyrkas martyrologium Liber daticus vetustior - Studier och faksimilutgåva
Förlag: Universitetsbibioteket Lunds Universitet