Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Motgångsteologi : krishantering i vardagslivet

189 kr - 189 kr
189 kr
189 kr - 189 kr
189 kr
SKU 9789188927729
När skuldberget växer, företaget riskerar att gå omkull, äkten­skapet knakar i fogarna och döden stjäl det dyrbaraste i livet – då testas styrkan i tron. Att möta motgångar med en fast tillförsikt om att Gud fortfarande är god låter enkelt, men alla som gått igenom en kris vet att så inte är fallet. Motgångsteologi formulerar ett hållbart förhållningssätt till motgångar – boken genomsyras av praktisk kristendom, att leva ut sin tro när havet stormar. Författarna blandar personliga erfarenheter med biblisk undervisning och drar upp riktlinjer för en hållbar krishanteringsstrategi. Jan-Gunnar Eurell och Per-Olof Eurell har under låg tid haft ledande befattningar inom stora svenska och utländska före­tag, samtidigt som de offentligt bekänt sin tro på Jesus. Men bakom fasaden på den framgångsrika resan har tvilling­bröderna mött flera personliga motgångar som har prövat deras tro på Gud. Det är dessa dalgångsvandringar som Motgångsteologi handlar om. "Det här är en bok om vardagskristendom. Den illustrerar våra erfarenheter av att leva som troende i vardagslivet och yrkeslivet. Det är en bok om styrkan i att tro. Den visar Guds förmåga att hjälpa i till synes omöjliga situationer. I bokens avslutning drar vi gemensamma lärdomar av våra upplevelser." Ur författarnas förord. 164 Sidor [Språk: Svenska] Kartonnage

Titel: Motgångsteologi : krishantering i vardagslivet
Förlag: Sjöbergs