Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Moder Jord i klimakteriet - om klimatkrisen, hot och hopp

89 kr - 89 kr
89 kr
89 kr - 89 kr
89 kr
SKU 978-91-88552-78-5
Moder Jord i klimakteriet uppmanar till ett nytänkande för att vi ska komma tillrätta med de klimatproblem som västerländsk livsstil orsakat. Tolv kvinnor - präster, politiker, poeter med flera - vill här visa vad helhetssyn och existentiella infallsvinklar på klimatdebatten kan bidra med, och att hoten mot vår miljö hänger samman med att Moder Jord under lång tid varit försummad och nedvärderad. I boken diskuteras rättvisefrågor, andlig mater-ialism (mater = moder), eko-feminism och skapelseteologi - teman som alla hör ihop med klimatfrågorna. Boken vänder sig till alla som är intresserade av en fördjupad diskussion om klimat- och miljöfrågor, där existentiella perspektiv står i förgrunden samtidigt som de ekonomiska och estetiska aspekterna inte försummas. Medverkande författare: Birgitta Dahl Helene Egnell Brita Haugen Kerstin Bergman Sigríður Guðmarsdóttir Elisabet Hermodsson Marie Milling Lotta Hedström Ann-Cathrin Jarl Margareta Ingelstam Helle Klein Marianna Agetorp

Titel: Moder Jord i klimakteriet - om klimatkrisen, hot och hopp
Förlag: Arcus