Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Matrikel för Svenska kyrkan 2023

895 kr - 895 kr
895 kr
895 kr - 895 kr
895 kr
SKU 978-91-526-3936-8
I Matrikel för Svenska kyrkan finns Svenska kyrkans organisation med dess stift och församlingar samt en kort historik över alla stift och dess biskopar. Matrikeln är uppslagsboken för dig som vill veta var präster och diakoner tjänstgör. Här finns bland annat ledamöter i domkapitel, stiftsstyrelser, biskopsmötet och kyrkomötet. I Matrikel för Svenska kyrkan finns också en överblick över de viktigaste kyrkomötesbesluten under året. Här presenteras även diakoni- och utbildningsinstitutioner, förbund, förvaltningar samt andra kyrkliga organisationer och sammanslutningar. Även utlandskyrkan finns presenterad och i viss mån Kyrkokansliet. Matrikeln innehåller även kyrkostatistik samt en förteckning över årets indelningsändringar och upphörda församlingar och andra namnändringar.

Titel: Matrikel för Svenska kyrkan 2023
Förlag: Verbum