Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se
Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se

Maranata!

0 kr - 0 kr
0 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
SKU 978-91-9869-554-0
Maranata uppstod som en kristen väckelserörelse i Mellansverige under 1960-talet med ursprung i Pingströrelsen. De tre ledargestalterna, Donald Bergagård, Erik Gunnar Eriksson och Arne Imsen, fick stort medieutrymme och använde sig av nya populärkulturella uttrycksformer för att sprida väckelsen: tidsenlig musik med elförstärkta instrument, profana möteslokaler och en stark närvaro i media. Uttryck som vanligtvis associerades med nöjesindustrin och underhållningskulturen. Maranata fick ett insteg bland minoritetsgrupperna i det svenska samhället: resandefolket, finlandssvenskarna, sverigefinnarna och samerna. Från samtliga dessa kom predikanter och församlingsmedlemmar. Men Maranata blev inget samfund. Rörelsen började som ett löst nätverk kring fristående församlingar, predikanter, konferenser och missionsorganisationer och finns under andra namn kvar än idag. Den gren av Maranata som leddes av Arne Imsen organiserade under 1970-talet en kommunitetsrörelse och genomförde massmedialt uppmärksammade aktioner för att väcka opinion i aktuella och kontroversiella frågor. Opinionsbildningen föregick och speglade pågående samhällsförändringar, bland annat ifråga om porr, vapenvägran, Sveriges Radios monopolställning, drogliberalismen, barnaga, hemundervisning men även sexualetiska ställningstagande. Rörelsen tog även ställning i uppmärksammade vårdnadstvister och gömde personer som var eftersökta av rättsväsendet – samtidigt som man genererade ett stort medialt genomslag. Den här boken berättar den spännande historien om en kontroversiell kristen rörelse under 1960- och 1970-talen. Den produktive kyrkohistorikern Torbjörn Aronson ger oss i denna volym en både väl underbyggd och mycket intressant ingång i ett modernt svenskt pentekostalt sammanhang med internationella förgreningar, nämligen Maranatarörelsens uppkomst, utveckling och uttrycksformer, men även till dess ledargestalter och de intressanta interaktionerna med det svenska samhället. Det gedigna arbetet fyller en lucka i svensk forskning och rekommenderas varmt. Kjell O. Lejon, professor, PhD (UCSB), TD (Lund), VDM En intressant och lysande kristen samtidshistoria över en förbisedd rörelse i svensk kristenhet. Torbjörn Aronson levererar grundlig forskning över viktiga rötter till modern pingst-karismatisk kristendom i dagens Sverige. Stefan Swärd, fil.dr i statsvetenskap och samhällsdebattör Torbjörn Aronson, f. 1963, är docent i kyrkohistoria och fil.dr i statsvetenskap. Han har skrivit en rad böcker om svensk politisk och kyrklig historia under 1900-talet.

Titel: Maranata!
Förlag: EFS