Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se
Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se

Människa - vem är du?

289 kr - 289 kr
289 kr
289 kr - 289 kr
289 kr
SKU 9789186668570
MÄNNISKA – VEM ÄR DU? Frågan ställdes redan av de gamla grekerna och behöver ständigt uppdateras. Även de tio oxherdebilderna cirklar kring denna frågeställning. I denna kinesisk-japanska parabel berättas om oxherden och hans sökande efter oxen, som i den ursprungliga berättelsen motsvaras av buddhanaturen. Det är en berättelse i tio steg. I dess bredaste betydelse handlar den om en läroprocess och om kulturell, andlig och psykologisk utveckling. Fem mystiker från de stora världsreligionerna träffas för att samtala kring de tio oxherdebildernas betydelse för att förstå oss själva. Hur kan denna berättelse hjälpa den enskilda människan? Vad kan vi lära? Samtalet är ett rollspel. Moderator är religionspsykologen Antoon Geels, som har studerat dessa traditioner under snart ett halvt sekel. Boken ger en ny syn på religionsdialoger, som tenderar att vara alltför intellektuella. Därför samtalar gruppen också om religiös musik, dans och konst, som förser dialogen med en emotionell komponent. Människa – vem är du? presenterar mystikens människosyn i relation till den moderna psykologins syn på människans kognitiva utveckling. De två spåren kompletterar varandra på ett spännande sätt. Oxen och herden representerar avståndet mellan människans sanna potential och hennes mänskliga natur. Trots allmän förvirring kring sin identitet och livssyn är det möjligt för människan att komma till klarhet och rida hem oxen. De tio stegen i oxherdebilderna åskådliggör en väg till ökad självkännedom och andligt förverkligande. Berättelsen är alltjämt aktuell för den moderna människan. ANTOON GEELS är professor emeritus i religionshistoria med religionspsykologi. Han är författare till ett stort antal böcker om mystik och spiritualitet i världens religioner, bland andra Judisk mystik (1998), Berusad av Gud (2002), Kristen mystik (2000, 2003), Muslimsk mystik (2005), Medvetandets stilla grund (2008) och Laga världen, med ickevåld, medkänsla och andra verktyg (2014).

Titel: Människa - vem är du?
Förlag: Vulkan