Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Maktens många ansikten: teorier och idéer om makt under två och ett halvt tusen år

698 kr - 698 kr
698 kr
698 kr - 698 kr
698 kr
SKU 978-91-44-08759-7
Makt är ett av de viktigaste begreppen inom samhällsvetenskapen, för att inte säga det allra viktigaste. En samlad framställning av tänkande kring detta fyller därför ett länge eftersatt behov. Den här boken utforskar idéer och teorier om makt, från historiens gryning fram till vår egen samtid. Boken består av tre delar. Den första delen utgörs av en historisk exposé över olika maktteorier samt en diskussion av makt som begrepp. Andra delen tar upp klassiska problemställningar i litteraturen, framförallt med fokus på den industriella och postindustriella eran. Den tredje delen berör teorier och idéer om makt i relation till paradoxalitet, kroppar, diskurs och moralisk rätt. I ett avslutande kapitel presenterar författaren sin egen teori om ”maktens sju ringar”. Maktens många ansikten är att rekommendera för alla som vill fördjupa sig i frågor som rör makt. Boken vänder sig främst till studenter och forskare i samhällsvetenskapliga ämnen.

Titel: Maktens många ansikten: teorier och idéer om makt under två och ett halvt tusen år
Förlag: Studentlitteratur