Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Lilla katekesen - Översättning, inledning och kommentar av Carl Axel Aurelius och Margareta Brandby-Cöster

69 kr - 69 kr
69 kr
69 kr - 69 kr
69 kr
SKU 978-91-978433-8-6
I Lilla katekesen sammanfattar Martin Luther den kristna tron i ett antal huvudstycken.Han knyter medvetet an till en form för undervisning som går tillbaka till kyrkans äldsta tid och som syftade till att skapa medvetna kristna och myndiga församlingar.I sin Tyska Mässa från år 1526 säger Luther:»Jag vet ingen enklare eller bättre uppläggning av en sådan underrättelse eller undervisning än den som gjordes i kristenhetens barndom och som förblivit fram till idag, nämligen (att man tar sin utgångspunkt) i dessa tre stycken: Tio Guds bud, Den apostoliska trosbekännelsen och Vår Fader. I dessa tre stycken står kort och gott nära nog allt som en kristen behöver veta.«Till dessa tre huvudstycken fogar Luther ytterligare två, om dopets och nattvardens sakrament.Häftad, 83 sidor. [Språk: Svenska] Häftad

Titel: Lilla katekesen - Översättning, inledning och kommentar av Carl Axel Aurelius och Margareta Brandby-Cöster
Förlag: Svenska Kyrkan