Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Lundensare: Universitetsöden under fyra århundraden

298 kr - 298 kr
298 kr
298 kr - 298 kr
298 kr
SKU 978-91-7545-776-5
Universitetsöden under 350 år. Vacker bok om livet vid Lunds universitet! I mer än 350 år har studenter, akademiska lärare på olika nivåer och tjänstemän passerat genom Lunds universitet. Bortom de som blivit ihågkomna namn i den traditionella historieskrivningen finns många andra både roande, rörande och dramatiska livshistorier som väntat på att få bli berättade. Ett urval sådana människoöden skildras i Fredrik Tersmedens kunniga och kåserande bok Lundensare. Genom de olika berättelserna får läsaren också ta del av generella aspekter kring det akademiska livet i Lund. Pressröster om boken: »Man behöver inte ha studerat i Lund och därmed själv vara en lundensare för att uppskatta Fredrik Tersmedens porträttbok Lundensare ... läsäventyret har ett bra mycket större allmänintresse än så ... Tersmeden skriver en klar och korrekt svenska som det är en ren njutning att följa.« Svensk Tidskrift

Titel: Lundensare: Universitetsöden under fyra århundraden
Förlag: Historiska Media