Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Religion som resurs: Existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv

0 kr - 0 kr
0 kr
229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
SKU 978-91-7580-536-8
De senaste åren märks ett allt större intresse för religionens roll i ungas liv i medier och hos politiska aktörer. Ungdomsforskare har länge intresserat sig för förändringar i ungas värderingar, levnadsvanor och livssituation, och inom de religiösa samfunden har förändringar i ungas religiösa tro och engagemang stått i fokus för undersökningar.Trots detta finns ett glapp mellan dessa olika traditioner. Enkelt uttryckt har religionsforskningen inte tagit tillräcklig hänsyn till ungas livssituation i stort, medan den traditionella ungdomsforskningen inte uppmärksammat de ungas religiösa erfarenheter. Boken Religion som resurs? Existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv vill fylla detta glapp.Bokens kapitel utgår från en enkät till ett representativt urval av unga i åldrarna 16–24 år i Sverige. Boken knyter samman forskare från olika vetenskapliga discipliner och bidrar därmed till en fördjupad förståelse för hur religion spelar en roll i ungas livssituation.Några av de frågor som tas upp är: I vilka sammanhang möter unga religion idag? Är det skillnad mellan religion och politik i ungdomars värld? Har religionen någon betydelse för skapande av identitet? Skiljer sig värderingar mellan frikyrkligt aktiva ungdomar och andra? Vilken betydelse har islam i ungas liv? Kan religion vara en resurs som på en och samma gång bekräftar och motstår sekularisering? Religion som resurs? Existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv vänder sig till lärare, utbildningsinstitutioner, forskare och ideella organisationer samt övriga läsare med intresse för ungdomar och unga vuxnas situation idag.Häftad, 378 sidor.Medförfattare: Jenny Berglund, Kerstin von Brömssen, Önver Cetrez, Johan von Essen, Julia Grosse, Magnus Hagevi, Maria Klingenberg, Anders P. Lundberg, Anders Sjöborg, Mats Trondman, Maria Zackariasson [Språk: Svenska] Häftad

Titel: Religion som resurs: Existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv
Förlag: Artos & Norma