Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Visjonen om likeverdet

195 kr - 195 kr
195 kr
195 kr - 195 kr
195 kr
SKU 91-88553-02-0
Är det riktigt, som FNs människorättsdeklaratiton stadfäster, att alla människor har samma värde? Gäller detta också kvinna och man? Varför ser det så annorlunda ut, i samfund efter samfund runt om i världen? Varför ivrar inte fler för tt göra det synligt att kvinnor och män är likvärdiga? Om nu människor har samma värde utan att situationen runt om i världen visar detta i praktiken, ska man då inte förvänta sig att den världsvida kyrkan skulle vara föregångare och synliggöra denna likvärdighet i både liv och lära? Eller har inte kyrkan likvärdig människosyn. Världskyrkorådet gjorde perioden 1988-1998 till ett decennium då kyrkor runt hela världen kunde sätta ljuset på förhållandet mellan kyrkan och kvinnor. Det kallades Det ekumeniska kvinnoårtiondet - Kyrkor i solidaritet med kvinnor, och skulle både uppmuntra till en uppgörelse med en traditionell teologi som ser kvinnan som "det andra könet" som ska underordna sig mannen, och främja vanor som kan ge kvinnor likavärde i praktiken. Bakgrunden till detta arbete finns i en växande syn på kvinnans likavärde, närd av de frigörningskamp som året 1968 är en symbol för. Kvinnoårtiendet uttrycker en vision om en likvärdig människosyn, och utmanar därmed traditionella kyrkliga föreställningar. Boken är den första med en samlad bred framställning av det ekumensika kvinnotioåret i fyra världsdelar. Baserad på omfattande dokumentation beskriver, analyserar och tolkar författaren hur de utvalda kyrkorna försöker omsätta visionen om likavärde i praktiken. Författaren hittar påfallande stora variationer mellan de olika länderna och kyrkorna. Detta inspirerar till vidare funderingar över hur visionen om likavärdighet kan uttryckas i en globaliserad värld.

Titel: Visjonen om likeverdet
Förlag: Arcus