Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se
Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se

Evangeliets gryning: Utläggningar av de gammaltestamentliga läsningarna i 2002 års evangeliebok, översättning Olof Andén, bearb. Per Beskow

324 kr - 324 kr
324 kr
324 kr - 324 kr
324 kr
SKU 978-91-7580-422-4
I tre unika böcker finner vi kyrkofädernas tolkning av kyrkoårets alla texter i Den svenska evangelieboken. Vår förhoppning är att dessa böcker skall bli till ovärderlig hjälp, först och främst för alla förkunnare men också för var och en som vill fördjupa sin meditation inför söndagens texter. Evangeliets gryning är kyrkofädernas kommentarer till de gammaltestamentliga texterna. Kyrkofäderna läste Gamla testamentet som en förberedelse och förutsägelse om Kristus. I Evangeliets gryning får vi del av deras tolkningar som ibland är välbekanta för oss men i andra fall överraskande. De visar på den rikedom av infallsvinklar som det kristna studiet av Gamla testamentet erbjuder och som den äldsta kyrkan var medveten om. [Språk: Svenska] Inbunden

Titel: Evangeliets gryning: Utläggningar av de gammaltestamentliga läsningarna i 2002 års evangeliebok, översättning Olof Andén, bearb. Per Beskow
Förlag: Artos & Norma