Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Kyrko- och samfundskunskap: en introduktion

502 kr - 502 kr
502 kr
502 kr - 502 kr
502 kr
SKU 978-91-526-3895-8
Varför finns det egentligen så många olika kyrkor och samfund? Varför kan de inte alltid samarbeta? Vad är det som gör just denna kyrka speciell? Sådana frågor behandlas i denna lärobok i kyrko- och samfundskunskap. I bokens första del behandlas olika kyrkofamiljer såsom österländska och ortodoxa kyrkor, romersk-katolska kyrkan, lutherska, metodistiska, baptistiska kyrkor samt pentekostala grupper liksom ekumeniska samfundsbildningar och de afrikanska AIC-kyrkorna. Dessutom innehåller boken orienteringar om samfund som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och Jehovas Vittnen. Bokens andra del presenteras de olika kyrkornas och samfundens gudstjänstliv, deras mässfirande och sakramentala liv och predikotraditioner. Särskild uppmärksamhet riktas mot Svenska kyrkan, romersk-katolska kyrkan och de östliga kyrkorna. För att förstå kyrkors och samfunds identitet och funktion i dagens samhälle riktas i bokens tredje del fokus mot verksamhet ute i världen genom mission, undervisning, ekumenik, religionsdialog, diakoni och karitativt arbete. Boken vänder sig både till blivande präster och pastorer och till blivande lärare i religionskunskap, men också till alla andra som är intresserade av att förstå sig på den mångfald som råder inom dagens kristenhet.

Titel: Kyrko- och samfundskunskap: en introduktion
Förlag: Verbum