Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se
Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se

Kristus förkunnar vi

165 kr - 165 kr
165 kr
165 kr - 165 kr
165 kr
SKU 978-91-7315-632-5
»Kristus förkunnar vi« är biskop Karin Johannessons valspråk, och är hämtat ur Kolosserbrevet. Här delar hon tankar och konstruktiva förslag om hur Kristus kan förkunnas i den tid och de sammanhang som är vår verklighet. I bokens första del står nåden i fokus. I en värld där intresset för andlighet är stort, men tilltron till andliga auktoriteter är låg, blir upplevelsen av den äkta, dyrbara nåden livsavgörande. Här lyfter Karin Johannesson fram Martin Luthers dubbla förståelse av nåden – vi blir både benådade och begåvade – som en nyckel för att motverka kyrkans inre sekularisering. Bokens andra del handlar om liv i Kristus. Det är vad kyrkan alltid har erbjudit människor. Men formerna behöver förnyas. I dag är vår utmaning att nå sökande människor som ser naturen snarare än kyrkan som den självklara platsen för andliga upplevelser. Att förkunna Kristus är ett uppdrag som förenar oss, även om vi inte alltid är överens om hur gudstjänsten ska firas eller vad mission egentligen innebär. Om detta behöver vi samtala, och i de samtalen vill denna bok vara ett stöd. Inb 72 sidor

Titel: Kristus förkunnar vi
Förlag: Argument