Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Kallade till nationerna

237 kr - 237 kr
237 kr
237 kr - 237 kr
237 kr
SKU 978-91-89704-11-4
Vilka var drivkrafterna till ett så stort missionsengagemang i en tid av begränsade resurser? Är det samma drivkrafter och förståelse som motiverar missionsuppdraget idag? I Kallade till nationerna tecknar olika skribenter en bild av hur svensk pingstmission växt fram. Det är en berättelse om både enskilda individers överlåtelse och församlingarnas hängivenhet. Hur ser mission ut idag? Vilka val behöver göras? Vilka erfarenheter tar vi med oss för framtidens mission? Fo r a n a r missionsuppdraget inte slutfört. Idag möts vi av kallelsen att bli en del i det Gud gör i världen. Tillsammans med systerkyrkor vill vi mötas i vårt gemensamma uppdrag att förkunna evangelium, bygga det goda samhället och bidra till Gudsrikets utbredning. Vi är kallade till nationerna.

Titel: Kallade till nationerna
Förlag: Libris