Hoppa till innehåll

Judendomen

Original pris 178 kr
Original pris 178 kr - Original pris 178 kr
Original pris 178 kr
Nuvarande pris 80 kr
80 kr - 80 kr
Nuvarande pris 80 kr
SKU 978-91-88553-38-6
Vari består skillnaden mellan judendom och kristendom - båda utgår ju från samma gammaltestamentliga skrifter. De vilar på tilltron till Gud och hans löften. I ett kristet perspektiv har man ofta sett judendomen som en lagreligion till skillnad från kristendomens förkunnelse om frälsning genom tro. Författaren granskar denna felaktiga förenkling och utgår istället från de båda religionernas gemensamma grund. Skiljelinjen mellan judendom och kristendom ligger i synen på Jesus från Nasaret. Vem var han, Messias och Guds Son? I denna springande punkt kan vi bli varse innebörden av den tro vi bekänner. Här ställs dialogen mellan de båda religionerna på sin spets. Mot bakgrund av judisk historia och judiskt liv pekar Bo Johnson – själv aktiv i dialogen kyrka-judendom sedan 1950 – på de olikheter och skillnader som finns och inbjuder till funderingar och dialog. Denna bok utkom i sin första upplaga för tjugo år sedan, men författaren konstaterar att frågeställningarna är sig märkvärdigt lika. De teologiska och politiska ställningstagandena återkommer med nya undertecknare. Men antisemitismen fortsätter och har snarare förstärkts. Den understöds dessutom av en tilltagande okunnighet om kristen tro och om det faktiska historiska händelseförloppet. Det är viktigt att kunskapen om hur det verkligen ligger till vidmakthålls. Bo Johnson är professor emeritus i Gamla Testamentet vid Lunds universitet och utkom senast med boken »Kring livets träd - Bibelns tillkomst och innehåll» (Arcus 2018).