Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Den sekulära staten under belägring. Religion och politik i Europa och USA

298 kr - 298 kr
298 kr
298 kr - 298 kr
298 kr
SKU 978-91-7173-464-8
Sociologen Christian Joppke griper i »Den sekulära staten under belägring» sig an förhållandet mellan religion och politik ur ett historiskt och institutionellt perspektiv, med dubbelt fokus på Västeuropa och Nordamerika, kristendom och islam. Efter århundraden av sekularisering av västliga samhällen som skilt de två sfärerna åt, har religionen på senare tid fått en ny offentlig roll som enligt Joppke utmanar den sekulära staten. Hur staten har förhållit sig till religionen sedan den drog sig tillbaka från politiken har varierat, inte minst mellan Europa (där kyrkan och staten tidigare var rivaliserande krafter) och Amerika (där ingen sådan rivalitet existerat). Inom Europa skiljer sig relationen religion/stat mellan protestantiska och katolska eller blandade länder, med ett helt spektrum av kyrka-stat-ordningar, samtliga förenliga med sekularismens krav, och med förekomsten av kristdemokratiska partier i vissa länder men inte i andra. Genom migration har också nya religioner kommit in i västerländska samhällen - med islam som paradexemplet - som måste integreras i befintliga kyrka-stat-system. Mot bakgrund av en översikt av samhällvetenskaplig teoribildning om religionen analyserar Joppke sekuliseringsprocessen och hur den möjliggjordes av kristendomen själv. Den kristna högern i USA och islam i Europa är de främsta exemplen på den offentliga religionens återkomst i en sekulär miljö. Enligt Joppke har den kristna högern haft större inflytande på lagstiftningen än på politiken och i viss mån fått USA att avvika från sin historiska modell av strikt åtskillnad mellan religion och stat. I analysen av konflikterna mellan islam och det sekulariserade Europa framhåller han att islam trots allt funnit sin plats som en grundlagsskyddad minoritetsreligion. Hur den sekulära staten och rättssystemet förhållit sig till religionen på varsin sida av Atlanten exemplifieras med det kristna krucifixet och den islamiska slöjan som två uttryck för »offentlig religion». »Den sekulära staten under belägring» ger en utmärkt introduktion för den som vill förstå förhållandet mellan religion och politik i dagens västvärld. Christian Joppke är professor i allmän sociologi i Bern. [Språk: Svenska] Danskt band

Titel: Den sekulära staten under belägring. Religion och politik i Europa och USA
Förlag: Daidalos