Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Bäste biskop! Korrespondensen mellan drottning Victoria och biskop Billing 1900-1924 (Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, 10)

195 kr - 195 kr
195 kr
195 kr - 195 kr
195 kr
SKU 978-91-89515-17-8
Projektet syftar till en källkritisk utgåva av brevväxlingen mellan drottning Victoria (1862-1930) och biskopen, överhovpredikanten Gottfrid Billing (1841-1925), med utförlig kommentar, som sätter in den förvånansvärt frispråkiga korrespondensen i dess politiska och teologiska kontext i vid mening, med beaktande särskilt av brevskrivarnas positionering ur genus- och relationsperspektiv. Korrespondensen är av stort intresse ur politisk-historisk synvinkel, och teologiskt dels i enstaka sakfrågor, dels genom att brevskrivarna har sin drivkraft i den lutherska kallelseläran, som även motiverar drottningens självständiga politiska agerande. Därtill kommer själavårdsrelationen, som mot slutet av biskopens liv även blir så att säga omvänd, med drottningen som tröstare. Utgåvan förses med en utförlig historisk inledning och en kommentar, sida för sida. [Språk: Svenska] Häftad

Titel: Bäste biskop! Korrespondensen mellan drottning Victoria och biskop Billing 1900-1924 (Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, 10)
Förlag: Arcus