Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Jakobs stege, ikontryck 45 x 32

Slutsåld
250 kr - 250 kr
250 kr
250 kr - 250 kr
250 kr
SKU IKONTRYCKJS
Och se, jag är med dig och skall bevara dig, vart du än går. 1 Moseboken 28:15 I denna ikon – en av de nya ikonkompositioner jag har skapat – skildras den berömda dröm patriarken Jakob såg för sitt inre på den plats han kallade Betel. Drömmen om stegen som räckte ända upp till himmelen, en stege där änglar sågs stiga upp och ned, och Herrens uppenbarelse och löften vid samma tillfälle, blev för Jakob ett bevis på Guds välsignelse och en försäkran om att Gud alltid skulle vara med honom (1 Mos 28:10–22). I en annan läsning av detta motiv representerar Jakob även människan som sådan, som kan se en andlig stege rest mellan sitt eget liv och Guds. De ljusa och bevingade gestalter som vi ser stiga ned på denna illustrerar änglarnas konkreta närvaro i världen, hur den himmelske Fadern via sina utsända besvarar människors böner, skänker dem existentiell trygghet, bistår dem med den himmelska kraft och det andliga beskydd de behöver. Bara undantagsvis har människor fått tillfälle att se Guds änglar. Här får vi med Jakob ändå skåda dem i drömmen, på väg ned mot jorden, iklädda lysande vita mantlar som skönt avtecknar sig mot den djupblå, stjärnbeströdda, natthimlen. Deras kroppsspråk är rörligt och lätt och ansiktena leende, fridfulla och vänligt appellerande, som ville de säga: ”Var inte oroliga eller ledsna. Vi är aldrig långt borta. Vi finns till för att hjälpa alla er som vill samverka med vår Herre, som kämpar för det goda.” I ljuset av det kristna evangeliet hänsyftar denna ikon även på Jesus och Treenigheten. Stegen, här tolkad som en trappa av kristall, är en symbol för den fasta förbindelse som genom tron finns mellan människan och Treenigheten. Den tredje ängeln som stigit ned på jorden och leende rör vid Jakob förebådar med samma läsning Guds människoblivande (Joh 1:1-3 & 14). I den halvcirkelformade mandorlan ser vi därför också en liten ikon av Maria med Jesusbarnet, målad i transparenta färger. Så illustreras de berömda profetorden hos Jesaja om Jungfrun som skall föda Immanuel – Gud med oss (Jesaja 7:14). Nöjda kan vi med Jakob ta del av denna vackra syn, som blev fullt ut verklighet genom Kristi nedstigande till jorden, hans upprättande av kyrkan och hans återvändande till Fadern vid sin himmelsfärd.

Titel: Jakobs stege, ikontryck 45 x 32
Förlag: Arkendev