Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Ikonkors

1 250 kr - 1 250 kr
1 250 kr
1 250 kr - 1 250 kr
1 250 kr
SKU E406
Ikonkors E406 37 x 27 cm med central korsfästelseikon, krönt med »metamorfosis» (förklaringen), t.v. intåget, t.h. uppståndelsen, under centrum pingstikonen och längst ned Gudsmoderns insomnande.

Titel: Ikonkors
Förlag: Iconotechniki