Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Lokal kyrklig identitet - en studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska Kyrkan i Fleminsberg (Bibliotheca Theolgiae Practicae 85)

269 kr - 269 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
SKU 978-91-7580-413-2
Denna avhandling handlar om kyrkans identitet. I fokus står frågor om hur kyrkan framträder som en social kropp på församlingsnivå. Författaren har genomfört en ecklesiologisk fältstudie i Svenska kyrkan i Flemingsberg och mot bakgrund av ett omfattande källmaterial studerar han hur den sociala kropp ser ut som kommer till uttryck. Vad är det för förståelse av vad det är att vara kyrka som framträder? Läsaren får inledningsvis ta del av teologiska reflektioner om kyrkans identitet. Författaren utvecklar en förståelse av kyrkans identitet som en identitet in-via. Kyrkan är en social kropp, på väg från Jesu liv, död och uppståndelse, på väg mot Guds rikes slutliga genombrott vid Kristi återkomst. I avhandlingen utarbetar författaren användbara analysbegrepp för att studera och analysera den lokala kyrkan. Organisationsteori förenas med teorier om hur kollektiv identitet tar sig uttryck i sociala rum och genom identitetsformande praktiker. Författaren visar hur den lokala kyrkan beskriver sig själv och hur den sociala kropp ser ut som kommer till uttryck i, bland annat, byggnader, gudstjänster och verksamheter. Studien resulterar i en dynamisk och nyanserad beskrivning av den lokala kyrkan som ger en fördjupad förståelse för hur Svenska kyrkans identitet kan ta sig uttryck på lokal nivå. Avhandlingen är ett konkret exempel på hur församlingens liv och verksamhet kan utgöra utgångspunkt för konstruktiv teologisk reflektion. Den bidrar därför med ökad kunskap om kyrkan som en teologisk och social aktör och har relevans för kyrkor och samfund som vill ägna sig åt konstruktiv självreflektion. Jonas Ideström (f. 1968) är präst i Svenska kyrkan och verksam vid Teologiska institutionen, Uppsala Universitet. Lokal kyrklig identitet - en studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg är hans doktorsavhandling i ämnet kyrkovetenskap. [Språk: Svenska] Häftad

Titel: Lokal kyrklig identitet - en studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska Kyrkan i Fleminsberg (Bibliotheca Theolgiae Practicae 85)
Förlag: Artos & Norma