Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Hopp och tröst - tankar och böner

69 kr - 69 kr
69 kr
69 kr - 69 kr
69 kr
SKU 978-91-88553-39-3
Scrolla längst ner för att provläsa! En liten nätt bok på 60 sidor, lämplig för utdelning, utskick, bokbord, att ha med sig - och inte minst för egen inspiration kring allt det goda som kristen tro har att förmedla också i Coronatider. Boken vill ge oss hopp och tro_st, inspirera till bo_n och fo_rbo_n och hja_lpa oss att hitta riktningen frama_t ocksa_ under konstiga, sva_ra och fo_rvirrande omsta_ndigheter. Fo_rfattaren skriver i bokens inledning:: »Vi beho_ver hja_lpas a_t att hitta stigarna genom o_demarken, att so_ka tro_st i tro_stlo_sheten och hopp i hopplo_sheten. Bera_ttelserna och bo_nerna i denna lilla bok kommer ur mina egna erfarenheter av Gudsstigar som o_ppnat sig i tillvaron. La_s ga_rna en bera_ttelse i taget, la_gg sedan ifra_n dig boken och so_k i ditt liv och ditt inre efter dina egna erfarenheter av tro_st och hopp. Dela ga_rna dina bera_ttelser vidare till na_gon annan, liksom jag nu go_r till dig.» Bokens finsta_mda illustrationer har utfo_rts av Catharina Hansson, omslagsfotot av Michael Mueller. Anna Alebo a_r stiftsadjunkt fo_r andlig va_gledning och kaplan pa_ Killans bo_nega_rd pa_ O_sterlen. Som fo_rfattare a_r hon ka_nd fo_r ett varmt och personligt tilltal, ett vardagsna_ra bildspra_k och en djup och rik fo_rankring i kristen va_gledningstradition. Ka_nda titlar a_r »Vandra med Fra_lsarkransen» (Verbum) A_rkebiskopens fastebok »En Gud pa_ kna_» (Verbum) och Labyrinter (Arcus).

Titel: Hopp och tröst - tankar och böner
Förlag: Arcus