Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Romarriket och den romarska rätten: Om ett märkligt kulturarv från antiken

228 kr - 228 kr
228 kr
228 kr - 228 kr
228 kr
SKU 978-91-631-7014-0
Denna bok avser att ge en översiktlig orientering om antikens Rom, med särskild markering av romarrikets roll som födelseplats och kraftcentrum för den moderna juridiken. Den romerska rätten är av stort rättshistoriskt intresse och utgör samtidigt något av ett kulturhistoriskt fenomén. Det är också så, att den romerska rättens olika utvecklingsskeden ger en god bild av romarrikets historiska utveckling. Författaren Sten Holmberg är juris doktor. Han har varit yrkesverksam inom främst central statlig och kommunal förvaltning samt som lärare i juridik (offentlig rätt) och läroboksförfattare. Efter sin pensionering har han ägnat sig åt studier och forskning inom det rättshistoriska området. Detta har hittills bl.a. resulterat i boken ”Samhälle och rätt – Några idé- och rättshistoriska axplock”. I den boken presenterades ett antal uppsatser med rättshistoriskt innehåll, inom skilda områden och olika tidsskeden. I föreliggande bok behandlas romarriket och den romerska rätten, som kom att ge inspiration och underlag för den moderna juridiken i flertalet av Europas länder. [Språk: Svenska] Häftad

Titel: Romarriket och den romarska rätten: Om ett märkligt kulturarv från antiken
Förlag: Books-On-Demand