Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se
Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se

Konfliktens magi - hantera konflikter och svåra samtal i privata och professionella relationer

479 kr - 479 kr
479 kr
479 kr - 479 kr
479 kr
SKU 978-91-44-07025-4
I Konfliktens magi får du lära dig att locka fram den känsla som lugnar ner och skapar ett mänskligt möte där det finns empati, värme, äkthet och framförallt kontakt. I ett möte är kontakt en förutsättning för att kunna reda ut konflikten och vägen till kontakt sker genom hjärtkänslans värme. Boken består av två delar: en berättande del och en faktaforskningsdel. Den berättande delen handlar om en människa som vill bli bättre på att hantera konflikter i mötet med sin familj. Där finns tips om hur du kan lugna ner, säga känsliga saker, lyssna, lösa konflikter och skapa medverkan i lösningar. Dessutom beskrivs vanliga svårigheter när man utvecklar sin förmåga och hur man tar sig förbi dem. Den faktamässiga delen beskriver nutida forskning om känslor, känslotillstånd och effektiva metoder för att aktivera dessa. Den redogör också för undersökningar om konflikter och effektiva metoder för att hantera dem. Varje faktadel avslutas med reflektionsfrågor. K onfliktens magi kan användas i alla sammanhang, i familjen, på arbetsplatsen eller i din yrkesroll. [Språk: Svenska] Häftad

Titel: Konfliktens magi - hantera konflikter och svåra samtal i privata och professionella relationer
Förlag: Studentlitteratur