Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se
Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se

Herrnhutismen i Västsverige

239 kr - 239 kr
239 kr
239 kr - 239 kr
239 kr
SKU 978-91-7777-119-7
Västsverige blev tidigt ett centrum för herrnhutismen i Sverige och redan vid 1700-talets mitt hade Brödrakyrkan en stark ställning i handelsstäder som Göteborg och Uddevalla, på landsbygden och i handelssocknar som Toarp, Rångedala och Främmestad. Att herrnhutismen var organiserad som moderna nätverksorganisationer skapar svårigheter för vår tids historiker eftersom verksamheten avkastat ett annorlunda och relativt sparsamt källmaterial. Det har i sin tur bland annat medfört att forskningen om herrnhutismen är ringa i förhållande till dess betydelse för Göteborg och Västsveriges kultur- och samhällsutveckling. Den här antologin syftar till att i någon mån råda bot på detta och ge ett bidrag till ett styvmoderligt behandlat men nog så viktigt ämne.

Titel: Herrnhutismen i Västsverige
Förlag: Artos & Norma