Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Gustaf Wingren som bibelteolog

0 kr - 0 kr
0 kr
239 kr
239 kr - 239 kr
239 kr
SKU 978-91-7777-171-5
Gustaf Wingren (19102000) var professor i systematisk teologi i Lund åren 195177 och är fortfarande en av Sveriges internationellt mest kända teologer. Han var inte bara en av världens främsta experter på kyrkofadern Irenaeus och reformatorn Martin Luther utan framför allt bibelteolog. Hans drivkraft var viljan att ge en bibliskt grundad och samtidigt verklighetsnära tolkning av den mänskliga tillvaron och klargöra hur evangeliet om Kristus talar rakt in i allas liv. Erik Aurelius bor i Lund, han har tidigare varit biskop i Skara stift och dessförinnan professor i biblisk teologi vid universitetet i Göttingen. Det Wingren har skrivit är laddat med energi. Språket är glasklart och medryckande, ofta med pregnanta formuleringar som fastnar i minnet. Det har bidragit till att ge hans böcker många läsare. Nu utges för första gången ett samlat urval av hans bibelteologiskt inriktade artiklar som tidigare publicerats på olika håll. Efter en inledande framställning om Gustaf Wingrens bibelteologi, författad av Erik Aurelius, tar de olika kapitlen i boken upp ämnen som problemet och poängen med att Bibeln har ett gammalt och ett nytt testamente, Kristi uppståndelse som evangeliets seger över livets krav, innebörden i den kristna friheten, evangeliet och staten, diakonins teori och praktik, Guds Ande i naturen och människolivet. Alla artiklarna utmärks av klarspråk tänkvärt klarspråk!

Titel: Gustaf Wingren som bibelteolog
Förlag: Artos & Norma