Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se
Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se

Gudstjänstens mening

259 kr - 259 kr
259 kr
259 kr - 259 kr
259 kr
SKU 978-91-7777-112-8
Frågan efter gudstjänstens mening kan inte ges något enkelt svar, den är alldeles för stor. Men det är en fråga att ständigt återvända till för att reflektera över om vi rätt har förstått denna mening, om vi förklarar den bra och om våra gudstjänster speglar den på ett adekvat sätt. Till hjälp för denna nödvändiga reflektion erbjuder årets årsbok sex artiklar som bearbetar olika aspekter av frågan: Vad betyder gudstjänsten för syrisk- ortodoxa kristna födda i Sverige? Vad är centralt i Alexander Schmemanns och Gordon Lathrops liturgiska tänkande, och vad har dessa framstående teologer betytt i olika sammanhang? Kan vi med hjälp av Bibeln och liturgiska texter ringa in vad gudstjänst djupast sett syftar till? Och kan modern ritvetenskap hjälpa oss att bättre förstå den tidigaste kyrkans gudstjänst? I tillägg till detta innehåller årsboken en artikel om predikan och spiritualitet i den svenska pingströrelsen samt en fyllig recensionsavdelning. Författare: Gabriel Bar-Sawme, doktorand i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet och Sankt Ignatios andliga akademi. Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi vid Lunds universitet. Nicholas Denysenko, professor i teologi vid Valparaiso University, USA Ninna Edgardh, professor i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet Ulrik Josefsson, direktor för Akademi för ledarskap och teologi Gordon W. Lathrop, professor emeritus i liturgik, United Lutheran Seminary of Pennsylvania, USA Rikard Roitto, docent i exegetik, Enskilda högskolan Stockholm

Titel: Gudstjänstens mening
Förlag: Artos & Norma