Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Guds ord består

98 kr - 98 kr
98 kr
98 kr - 98 kr
98 kr
SKU 978-91-98642-03-2
”Guds ord består” – detta har varit teol dr Seth Erlandssons fasta tro under hela hans gärning som bibelforskare, bibelöversättare och bibellärare. I samband med hans 80-årsdag ger Stiftelsen Biblicum ut denna festskrift med bidrag av olika författare från många länder. Alla har det gemensamt med jubilaren att de delar hans tro på Guds levande ord som består till tidens slut. Boken innehåller artiklar som på olika sätt lyfter fram det levande och oförgängliga bibelordet både i Gamla och Nya testamentet. För alla bidragsgivare är det viktigt att Guds ord står i centrum för all kristen tro och forskning. Det rena Gudsordet ska alltid vara den fasta och orubbliga grundvalen för tro och liv i den kristna kyrkan. Denna festskrift utgör nr 3/2021 av tidskriften Biblicum. Redaktionen, som har bestått av Stiftelsen Biblicums styrelsemedlemmar, med undantag av jubilaren själv, hoppas att skriften ska tjäna som en nyttig undervisning och uppbyggelse för alla som håller Guds ord högt.

Titel: Guds ord består
Förlag: Xp