Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Glad att predika

298 kr - 298 kr
298 kr
298 kr - 298 kr
298 kr
SKU 978-91-7699-760-4
Det är inte var och en förunnat att leverera en slagkraftig predikan, söndag efter söndag, skrev jag i en uppgift på en homiletiktentamen. Ändå har jag en längtan att mina predikningar ska vara sådana att de förändrar något i människors liv. Denna bok utgår från flera av de predikningar som jag hållit och som jag adresserar till predikanter eller till den som bara vill läsa en uppbyggande text utifrån kyrkoåret. I stället för att redovisa fullständiga manuskript har jag kortat ned dem för att de bättre ska fungera som handledning och inspiration. Inledningsvis försöker jag förklara varför jag skrivit som jag skrivit och vad jag har velat uppnå med predikan. Predikotexterna föregås av mina tankar om och förberedelser inför predikan. Några frågor jag försöker besvara är: Vem ska vara huvudpersonen i en predikan? Hur jag praktiskt går tillväga när jag skriver predikoutkast. Kanske kan det ge något för dig som också predikar? Eller bara för dig som vill läsa vad jag skrivit i någon av mina predikningar, en postilla.

Titel: Glad att predika
Förlag: Books-On-Demand