Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Förtröstans hermeneutik: Nathan Söderbloms lutheranvändning och traditionsbearbetning

0 kr - 0 kr
0 kr
249 kr
249 kr - 249 kr
249 kr
SKU 978-91-7580-622-8
De föreställningar om kristen tradition som förutsätter ett nära samspel med det omgivande samhället, dess kultur och tänkande, riskerar att osynliggöras i dagens moderna Sverige. Det här hör samman med en fortsatt sekularisering men också med att andra föreställningar om tradition uppstår i ett tilltagande pluralistiskt samhälle. Förändringarna väcker frågor om huruvida det är möjligt att återskapa en plats för kristen tradition i samtiden på så sätt att kristen tro fortsatt förmår ge ett meningsfullt bidrag också in i det offentliga. Vilka resurser för ett sådant återskapande finns i så fall att hämta i luthersk tradition? I den här boken diskuteras hur teologen och ärkebiskopen Nathan Söderblom (1866–1931) hanterar en motsvarande religiös brytningstid. Genom att intressera sig för Martin Luthers förtröstansreligion snarare än för luthersk lära identifierar Söderblom redskap för att bearbeta kristen tradition så att den förmår svara upp emot sin samtids utmaningar. Med hjälp av nutida teologiskt tänkande fördjupas sedan först.elsen av Söderbloms traditionsbearbetning. Med utgångspunkt i den förtröstanshermeneutik som därigenom framträder blir det också möjligt att belysa förutsättningar för en nutida traditionsbearbetning.

Titel: Förtröstans hermeneutik: Nathan Söderbloms lutheranvändning och traditionsbearbetning
Förlag: Artos & Norma